Det er ikke alltid så viktig å være konstruktiv. Ikke dermed sagt at man skal slappe av med noe regelrett DESTRUKTIVT innimellom, ikke så ofte i alle fall, men nytteverdi er ikke alltid så viktig. Så derfor, med dette for øyet, innleder jeg nå en ny serie innlegg jeg har valgt å kalle “Skisser i natten”.

Først sammendraget:
 
skisse_0

 
 

Og så ett par utdrag:
 
skisse_1

 
 

skisse_2

 
 

skisse_3

Tips oss hvis dette innlegget er upassende